Natuurgebied Springendal - Dal van de Mosbeek

Wilt u graag de nieuwsbrief ontvangen?

LTO Noord, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Waterschap Vechtstromen voeren in dit gebied gezamenlijk een omvangrijk Natura 2000-programma uit. Naast het gebiedsproces dat LTO Noord begeleidt, werken ook Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten op verschillende plaatsen aan herstelmaatregelen. In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen.
Laposta e-mailmarketing